ReadyPlanet.com
dot dot
ความรู้ภาษีป้าย
WebBoard
ธงญี่ปุ่น (Japan Flag)

 

           ธงญี่ปุ่น หรือ J-Flag เป็นงานพิมพ์บนไวนิล ขนาดของธงปกติ 50x150 ซม. หรืออาจกำหนดขนาดพิเศษตามต้องการ เป็นงานพิมพ์หน้าหลัง หรือหน้าเดียวตามลักษณะการใช้งาน 

          นอกจากงานพิมพ์แล้ว อีกองค์ประกอบของธงญี่ปุ่นคือขาตั้งที่สามารถประกอบขาตั้งพร้อมใช้งานได้ตามรูปแบบที่ทำมา หรือเลือกใช้ขาตั้งแบบสำเร็จรูป


 

 

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.